בית פרטי באלקנה - E

מדרגות רחבות מתמזגות בצמחיה. שימוש בקורת בטון מרחפת שמגדירה את חלל הכניסה לבית.