בית פרטי באלקנה B

מפלס המגרש נמוך מהרחוב בשלושה מטרים, מדרגות רחבות מובילות אל קומת בניים שם ממוקמת הכניסה הראשית וממנה נפרש הבית עם מדרגות רחבות לקומות העליונות ולקומת הסלון היוצאת אל הגינה.